Embraco Slovakia, s.r.o.

„Firma INFOTECH je pre nás serióznym a dlhodobým partnerom, pričom v tejto spolupráci oceňujeme ich profesionálny a flexibilný prístup. Spoločne sme vytvorili už druhú verziu systému pre plánovanie vozidiel, ktorý nám výrazne zlepšil vnútro a mimo podnikové procesy.“ Erik Antony, Integrated Logistics

Informačný systém EVPS

Komplexný informačný systém na evidenciu vozidiel prichádzajúcich do / zo závodu, kompletná analýza efektivity skladu. Nové moduly na evidenciu a analýzu pohybu vratných obalov.

Informačný systém EPES

Systém na evidenciu došlej pošty (vrátane veľkorozmernej). Evidencia príjemcov, analýza efektivity.

Integrácia so systémom SAP

Automatická obojsmerná integrácia informačného systému EVPS so systémom SAP.