Wiktor Leo Burnet, s.r.o.

Manažérsky informačný systém

MIS ponúka kompletnú finančnú analýzu účtovných dát vrátane časového rozlišovania, analýzy jednotlivých značiek, klientov, zamestnancov.

Finančné plánovanie

Na základe pridelených práv užívatelia plánujú očakávané výnosy a náklady pre jednotlivé teamy a klientov. Tieto plány sú následne vyhodnocované.

Konsolidované informácie

Je možné importovať dáta rôznych firiem a prezerať konsolidované pohľady.